Η πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας προς την Ευρώπη : 13ος-20ός αι.

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 57-63

Issue:
Pages:
57-63
Author:
Abstract:
Το άρθρο αυτό είναι το κείμενο διάλεξης που δόθηκε στις 30 Μαΐου 1991 στο "Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν", και αποτελεί μια πρώτη μεταγραφή ενός σχεδιάσματος για μια πολύ μεγαλύτερη και συστηματικότερη εργασία πάνω στις επαφές της νεοελληνικής λογοτε­χνίας και κουλτούρας με τις λογοτεχνίες της Ευρώπης, από το 13ο αιώνα ώς τις μέρες μας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες