Θεσμικός εκσυγχρονισμός και κοινωνική δυναμική : η θέσπιση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 64-69

Issue:
Pages:
64-69
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και σημειώσεις