Από τον βυζαντινό κλασικισμό στον νεοελληνικό νεοκλασικισμό : μετασχηματισμοί του νεοελληνικού αρχιτεκτονικού λόγου

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 93-97

Issue:
Pages:
93-97
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις