Προβλήματα ταυτότητας της δημόσιας επιχείρησης με ειδική αναφορά στον σιδηρόδρομο : πιθανά διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 102-117

Issue:
Pages:
102-117
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, εικόνες και σημειώσεις