Σχέση γεωργικής παραγωγής με χωροταξική διάρθρωση των οικισμών στο νομό Λάρισας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 118-127

Issue:
Pages:
118-127
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της γενι­κότερης έρευνας που εκπόνησε η Ανώτατη Γεωπονική με το ΕΜΠ., Περιέχει εικόνες, σημειώσεις και βιβλιογραφία