[Βιβλιοκριτική] Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Η Γαλλική Επανάσταση και η νοτιοανατολική Ευρώπη

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.46-47, 1991, pages 128-130

Issue:
Pages:
128-130
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Διόπων, Αθήνα, 1990, σ. 180.