Το σοσιαλιστικό πολιτισμικό μοντέλο και η νεοελληνική λογοτεχνία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.12, No.38, 1989, pages 43-52

Issue:
Pages:
43-52
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία