[Βιβλιοκριτική] Σπουρδαλάκης, Μιχάλης, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.12, No.38, 1989, pages 99-101

Issue:
Pages:
99-101
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μιχάλη Σπουρδαλάκη, ΠΑΣΟΚ: δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1988