Οργάνωση και γεωγραφική διάρθρωση των υπεργολαβιών παραγωγής

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.45, 1991, pages 17-25

Issue:
Pages:
17-25
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία