Ανάπτυξη βασισμένη στη μικρή βιομηχανία : η περίπτωση της "Τρίτης Ιταλίας"

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.45, 1991, pages 35-39

Issue:
Pages:
35-39
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακες