Η περί την τράπεζαν σύναξις εις την οικίαν Σίμωνος του Φαρισαίου : ιστορική, ερμηνευτική και θεολογική προσέγγισις της περικοπής του κατά Λουκάν Ευαγγελίου κεφ. 7:36-50

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 101-117

Issue:
Pages:
101-117
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μυστικός Δείπνος, Ιησούς Χριστός, ευαγγέλια