Περιφερειακή ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες : ... περί επικουρικότητας, εταιρικών σχέσεων, ενδογενούς ανάπτυξης και άλλων...

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.14, No.45, 1991, pages 90-92

Issue:
Pages:
90-92
Author:
Subject:
Subject (LC):