Αλήθεια και ευδαιμονία στο κατά Θωμά Ακυινάτου έργο του Καλλίστου αγγελικούδη : β' μισό ΙΔ' αι.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 121-128

Issue:
Pages:
121-128
Author:
Subject:
Subject (LC):