Φιλοθέου Σηλυβρίας, λόγος εις τους τρεις και μεγάλους ιεράρχας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 131-178

Issue:
Pages:
131-178
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
χειρόγραφα, εκκλησιαστική δράση, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη