Το Αμφιλαφές των περί θεολογίας και ενανθρωπήσεως λέξεων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 203-240

Issue:
Pages:
203-240
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Παλαιά Διαθήκη, χειρόγραφα
Notes:
Το παρόν αποτελεί το Μέρος Α' ενός άρθρου που συνεχίζεται στον τόμο 76, ν.2, 2005