Η ιστοριογραφία του νεότερου Ελληνισμού σήμερα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 84-93

Issue:
Pages:
84-93
Section Title:
Συνεντεύξεις - Μαρτυρίες - Συζητήσεις. Από τη γραφή και την έρευνα της ιστορίας στη διδασκαλία της
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Απομαγνητοφωνημένο κείμενο διάλεξης που δόθηκε, στις 12 Μαρτίου 1987, στην Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, στην Αθήνα.Περιέχει εικόνες.