Αρχειακή πολιτική και ιστορική έρευνα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 137-139

Issue:
Pages:
137-139
Section Title:
Η κατάσταση των πραγμάτων στην ιστοριογραφία του νέου Ελληνισμού. Βιβλιοθήκες - Αρχεία - Τεκμηρίωση
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αποτελεί συντομευμένη μορφή εισήγησης στην εκδήλωση με θέμα «Αρχεία και Ιστορία» που οργάνωσε η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού στις 25 Νοεμβρίου 1987.Περιέχει εικόνες και σημειώσεις