Η συνταγματική ιστορία : μια δύσκολη αυτοεπιβεβαίωση ανάμεσα στον νομικό δογματισμό και την πολιτική ιστορία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 178-182

Issue:
Pages:
178-182
Section Title:
Η κατάσταση των πραγμάτων στην ιστοριογραφία του νέου Ελληνισμού. Επιμέρους κλάδοι και θεματικές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις