Μαρμαρένιοι βασιλιάδες

Part of : Παρνασσός ; Vol.Α, No.4, 1959, pages 486-488

Issue:
Pages:
486-488
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανέκδοτο απόσπασμα από τις "Εντυπώσεις από το Παρίσι", που δημοσιεύτηκαν (έκδοση "Παναθηναίων") το 1910