Ο χρόνος στην παραδοσιακή κοινωνία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 239-242

Issue:
Pages:
239-242
Section Title:
Η κατάσταση των πραγμάτων στην ιστοριογραφία του νέου Ελληνισμού. Διασταυρώσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση στο διήμερο συζητήσεων που οργάνωσε η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, τον Ιανουάριο του 1987, με γενικό θέμα: «Χρόνος - Διάρκειες - Ιστορία», στην αίθουσα διαλέξεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα).Περιέχει εικόνες και σημειώσεις