[Βιβλιοκριτική] Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και κοινωνική μεταβολή

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 274-278

Issue:
Pages:
274-278
Section Title:
Επιθεωρήσεις - Αφιερώματα - Πρακτικά συνεδρίων - Βιβλία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 1986, τόμοι δύο.Περιέχει εικόνες και σημειώσεις