[Βιβλιοκριτική] Petropoulos, John A. Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843)

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.35-37, 1988, pages 282-285

Issue:
Pages:
282-285
Section Title:
Επιθεωρήσεις - Αφιερώματα - Πρακτικά συνεδρίων - Βιβλία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John A. Petropoulos. Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), Μετάφραση ομάδας συνεργατών, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1985-1986, τόμοι δύο.Περιέχει εικόνες