[Βιβλιοκριτική] Μανίκας, Κωνσταντίνος Ι., Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως (1821-1827) - Συμβολή στην Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 382-385

Issue:
Pages:
382-385
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Ί. Μανίκα, Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως (1821-1827) - Συμβολή στην Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα 2002, σχ. 24X18, σσ. 470