[Βιβλιοκριτική] Παπουλίδης, Κ. Κ., Ρωσοελληνικά. Οκτώ μελέτες ρωσοελληνικών πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 386-388

Issue:
Pages:
386-388
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αυτοκρατορική Ρωσία, εξωτερική πολιτική
Notes:
K.Κ. Παπουλίδη, Ρωσοελληνικά. Οκτώ μελέτες ρωσοελληνικών πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων, έκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 282