[Βιβλιοκριτική] Stogiannidis, Athanassios, Leben und Denken: Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 390-392

Issue:
Pages:
390-392
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Athanassios Stogiannidis, Leben und Denken: Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik. Mit einem Geleitwort von Michael Meyer-Blanck, Reihe: Symbol-Mythos-Medien, Bd. 8, Münster 2003, S. 424 ( Αθανασίου Στογαννίδη, Να ζεις και να σκέπτεσαι: θεωρίες της παιδείας ανάμεσα στη θέωση και τη δικαίωση. Μια έρευνα της σχέσης ανάμεσα στην ευαγγελική και την ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική. Προλογίζει ο καθηγ. Michael Meyer- Blanck, στη σειρά: Sumbol-Mythos-Medien, 8ος Τόμος. Μύνστερ 2003, σελ. 424)