[Βιβλιοκριτική] Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος Θ., Θεοφάνης Νικάιας (1380/1). Ο Βίος και το Συγγραφικό του Έργο

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 398-400

Issue:
Pages:
398-400
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Θ. Ζαχαρόπουλου, Θεοφάνης Νίκαιας (1380/1). Ο Βίος και το Συγγραφικό του Έργο. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2003