Το ζήτημα της γραφειοκρατίας : εναλλακτικές θεωρήσεις και προοπτικές

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.12, No.39, 1989, pages 67-80

Issue:
Pages:
67-80
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφικές αναφορές