Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο ομάδες πληθυσμού : νέοι - γυναίκες: στοιχεία από μία έρευνα στα νησιά Ίος και Σέριφος

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.34, 1988, pages 27-31

Issue:
Pages:
27-31
Section Title:
Για τον τουρισμό
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία