Η ολοκλήρωση της μεσογειακής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα : παρατηρήσεις πάνω στην ελληνική εμπειρία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.11, No.34, 1988, pages 104-110

Issue:
Pages:
104-110
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στη «Διεθνή συνάντηση για τη μεσογειακή συνεργασία στη γεωργία», που έγινε στην Αθήνα στις 15-17 Φεβρ. 1988.Περιέχει πίνακες και σημείωση