Οι Μανιάται της Κορσικής

Part of : Παρνασσός ; Vol.Ζ, No.1, 1965, pages 25-46

Issue:
Pages:
25-46
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ομιλία εις την αίθουσαν του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» κατά την 14ην Μαΐου 1964 μετά προβολής φωτεινών εικόνων και μεταδόσεως από μαγνητοφώνου διαλεκτικών κειμένων και εκκλησιαστικών ύμνων των Μανιατών της Κορσικής.