Το Κυπριακόν σήμερον και επί τη βάσει αγνώστων στοιχείων

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΒ, No.4, 1980, pages 481-505

Issue:
Pages:
481-505
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διάλεξις (αναθεωρημένη) γενομένη εν τω «Παρνασσώ» την 1ην Φεβρουάριου 1980, ότε ο νυν Πρόεδρος του Παρνασσού ήτο Αντιπρόεδρος της Υπηρεσιακής Διοικήσεως (Οκτώβριος 1979 - 12 Μαρτίου 1980).Περιέχει εικόνα