[Βιβλιοκριτική] Rubin, Berthold. Das Zeitalter Iustinianus

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.2, 1960, pages 281-283

Issue:
Pages:
281-283
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Berthold Rubin, Das Zeitalter Iustinianus. Berlin, τόμος 1ος, 1960, σελ. 539 μετά 11 χαρτών και εικόνων παρένθετων.