[Βιβλιοκριτική] Κόλιας, Γεώργιος Τ. Εκκλησία και αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.2, 1960, pages 284

Issue:
Pages:
284
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Τ. Κόλια, καθηγητού Πανεπιστημίου, Εκκλησία και Αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον, «Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας», αρ· 46, εν Αθήναις 1959, σχ. 8ον, σελ. 56.