Η έννοια της αυτοπραγμάτωσης στο λαϊκό και στο "έντεχνο" παραμύθι : μελέτη σε νήπια

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2011, pages 89-102

Issue:
Pages:
89-102
Author:
Abstract:
In this article, self-actualization is examined as the main concept within the fairy tale either this is a traditional tale or the text-product of a more ingenious process. Apart from its philosophical and psychological background, the concept of self-actualization is looked at as an expression which mainly characterizes the personality and the practice of the basic hero. The main purpose of the research study is to explore/measure the extent to which each different genre of text (fairy tale) activates and exploits the children's inherent tendency to self- actualization. To this end, three different methods of collecting data are used. These are: a. the content analysis, b. the projective use of child drawings and c. interviews with children about their drawings.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αυτοπραγμάτωση, προσχολική ηλικία, παραμύθι (λαϊκό και "έντεχνο")
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία