Στρατηγικές ανανέωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού : δικαιούχοι, προσοντούχοι και "άριστοι"

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2011, pages 61-73

Issue:
Pages:
61-73
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επετηρίδα
Notes:
Περιέχει πίνακες, γραφήματα και βιβλιογραφία, Το παρόν αποτελεί μέρος του συμποσίου με τίτλο "Μεταβάσεις και επιλογές στην ελληνική εκπαίδευση" , 29-30 Οκτωβρίου 2010