Ροές και διαρροές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2011, pages 91-104

Issue:
Pages:
91-104
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κατάσταση φοίτησης, λήψη πτυχίου
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία, Το παρόν αποτελεί μέρος του συμποσίου με τίτλο "Μεταβάσεις και επιλογές στην ελληνική εκπαίδευση" , 29-30 Οκτωβρίου 2010