Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τη μετάβαση νηπίων με μεταναστευτικό υπόβαθρο από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2011, pages 125-137

Issue:
Pages:
125-137
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία, Το παρόν αποτελεί μέρος του συμποσίου με τίτλο "Μεταβάσεις και επιλογές στην ελληνική εκπαίδευση" , 29-30 Οκτωβρίου 2010