Σχολείο και ζωή : η συμβολή του περιοδικού στη φιλελευθεροποίηση της εκπαίδευσης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2006, pages 7-21

Issue:
Pages:
7-21
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαιδευτικοί
Notes:
Ο Διονύσης Καραντζής έκανε λεπτομερή και συστηματική αποδελτίωση της αρθρογραφίας του περιοδικού, στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τις προτάσεις του, συνέβαλε σημαντικά στη συγγραφή του., Περιέχει βιβλιογραφία