Το αναλυτικό πρόγραμμα και η δημοκρατία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2006, pages 151-160

Issue:
Pages:
151-160
Author:
Abstract:
The paper discusses the relationship that develops between democracy and the curriculum, indicating that the quality and evolution of each of them depends greatly on the other. The first part presents the term "curriculum" showing how its meaning has ranged from being narrow and technical to broader and socially informed. The second part presents the term "democracy" showing how its ancient, original form has changed in post-industrialised societies. The third and the fourth part discuss how democracy, while ranging in form, appears in, and affects, the curriculum, as well as how the latter influences the development of democracy. Particular reference is done to John Dewey, who extensively wrote on education and democracy. The interactions and tensions that arise nowadays, the current economic circumstances worldwide, and the contribution of the individual teacher are grandly discussed.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
έννοια αναλυτικού προγράμματος, έννοια δημοκρατίας, αρχική - σημερινή μορφή δημοκρατίας, αλληλεπίδραση αναλυτικού προγράμματος - δημοκρατίας
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία