Ο ανα-στοχασμάς της σκέψης και η γνώση του αγνώστου : για μια εκπαιδευτική μετα-μόρφωση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2006, pages 161-171

Issue:
Pages:
161-171
Author:
Abstract:
In this paper we will try to reconsider thought and its purpose in order to improve teaching and learning. By encouraging teachers to reflect on their practice it will help them to avoid their routine practice and move towards innovation and change. Reflection is a way of transforming learners from cognitive to reflective. Through this transformation the two basic contributors of the teaching process, teachers and students, become teammates and collaborators in the game of exploring knowledge by organizing their thought reflectively and by trying to transcend cognitive objects and to reflect on knowledge.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
στοχασμός, ανα-στοχασμός, στοχαστική γεγονότητα, δράση, εκπαιδευτική μετα-μόρφωση
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία