Παραγωγή ιστορικοπολιτισμικού υλικού "από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και την Ολλανδία" στα πλαίσια του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών"

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2006, pages 173-179

Issue:
Pages:
173-179
Author:
Abstract:
The Center of Intercultural and Migration Studies (E.DIA.M.E) of the Department of Primary Education of the University of Crete in the effort to develop the program 'Paideia Omogenon' has proceeded with the creation of teaching material (Albums) with historical-cultural documentation from the life of Greeks of Diaspora.The teaching material (Album) "From the life of Greeks in Belgium and Holland" presents to the students the complications and challenges of what means to be a member of an ethnic group within a multicultural society, unveiling the essence of being Greek in a pluralistic society. It aims to restore a historic, economic and cultural interaction between the ethnic group and the dominant group, in order for the students to learn the relationship between themselves in their historical evolution and above all to understand under which historic and economic circumstances the migration of their forefathers took place and their socialisation takes place now.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εθνοτική ομάδα, ιστορικοπολιτισμικό υλικό, διπολιτισμική κοινωνικοποίηση, ομογένεια, εθνοπολιτισμική ταυτότητα
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία