[Βιβλιοκριτική] Σιπητάνου, Αθηνά Α., Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου Μάθηση: μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2006, pages 180

Issue:
Pages:
180
Section Title:
Βιβλιοπαρουσίαση
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθηνά Α. Σιπητάνου Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου Μάθηση: μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 224σ.