Ανακαλύπτοντας μια καινούρια ταυτότητα : η περίπτωση των γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2009, pages 33-43

Issue:
Pages:
33-43
Author:
Abstract:
The birth of a child with disabilities creates a new social identity for parents. Parents must reconcile this new social identity with their existing personal identity. This article (1 analyses the roles that are associated with this new social identity, (2)examines the specific personal characteristics that determine parental resilience and (3)studies the implications of these multiple identities for service providers and their work with parents, using the example of parents of children with hearing impairment in Cyprus.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Προσωπική ταυτότητα, κοινωνική ταυτότητα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, γονείς, ειδικοί, Κύπρος
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία