Αξιολόγηση της χωρικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2009, pages 145-159

Issue:
Pages:
145-159
Author:
Abstract:
Space which surrounds us consists one of the important fields for the development of most concepts, as the person to function within needs to perceive the relations that exist and have their representations. Two great categories of spatial concepts a) shapes and b) spatial relations are approached. The present study consists part of a wider study that has been carried out in Crete for 410 Kindergarten children 4-6 years old, during standardization of the Scale of Logico-Mathemathical Thinking (LOGMATH). The present subscale evaluates the performances of spatial ability. Performances were collected during interview and questionnaires were administered to parents and preschool teachers researching for related factors.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
χωρική ικανότητα, ψυχομετρική αξιολόγηση, προσχολική ηλικία
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφίες