[Βιβλιοκριτική] Eriksen, Thomas Hylland, Η τυραννία της στιγμής : γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας

Part of : Τεκμήριον : επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ; Vol.5, No.1, 2005, pages 218-223

Issue:
Pages:
218-223
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Thomas Hylland, Eriksen, H τυραννία της στιγμής. Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας, μτφρ. Αθηνά Σιμόγλου, προλεγόμενα Ιωάννα Καυταντζόγλου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005, σελ. 261