Η βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφα της Μονής Ξηροποτάμου

Part of : Τεκμήριον : επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ; Vol.10, No.1, 2011, pages 123-186

Issue:
Pages:
123-186
Author:
Abstract:
This study deals with the history and the manuscripts of the Xeropotamou Monastery Library on Mount Athos. The library is a typical Athonite library. From the time of its creation and beyond it was continuously enriched with manuscript books that were donated or acquired by various means, while during the 17th century manuscripts were also being copied within the Monastery. In the course of this same history, there were all manner of losses of manuscripts, whether on account of disasters or by attrition. Nevertheless, in the final analysis a large proportion of its codices have survived. The content of the overwhelming majority of its five hundred and fifty (550) manuscripts is liturgical, theological and musical. Of these, only four hundred and twenty-five (425) are catalogued in known, old Athonite catalogs. The study contains the following parts: 1. The Libraries of the Holy Mountain (general overview). 2. The Library of Xeropotamou Monastery in historical perspective. 3. The “copy workshop” of the Monastery (17th century). 3.1 The Library of the Monastery today. Its manuscripts and their cataloguing. 3.2 Catalogued manuscripts of the 10th- 15th centuries. 3.3 Catalogued manuscripts of the 16th-19th centuries. 3.4 Uncatalogued manuscripts. 3.5 Illustrated and illuminated manuscripts. The study does not occupy itself with the musical manuscripts (with the exception of their decoration) because the analytical descriptive catalog of Grigoris Stathis [see p. 163] addresses that need.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήριο και εικόνες χειρογράφων