Η συμβολή της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - ανταλλαγής : πειραματική μελέτη σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2007, pages 79-97

Issue:
Pages:
79-97
Author:
Abstract:
The objective of this study has been to examine the intercultural music education's contribution to the development of "communication-exchange" skills at school. The means used was the multicultural music that represented the pupils of that particular class. The learning approaches implemented originate from the field of intercultural learning. In this case it was assumed that "communication skills" are an essential element of recognition, in conjunction with the "empathy", "tolerance to contradiction" and "critical stances" skills. The research sample consisted of 41 pupils, 23 of whom were boys and 18 girls. The total sample included 30 pupils from Greece and 11 from other countries. The participants were divided in the experimental group and the control group. The experimental group consisted of 21 pupils (12 boys, 9 girls, 15 pupils from Greece and 6 from other countries) and the control group consisted of 20 pupils (11 boys, 9 girls, 15 pupils from Greece and 5 from other countries).The following means for collecting data were used at this study: (1) Questions to the pupils during classes. (2) a "contradictory statements - stances" questionnaire, before and after the implementation of the research plan, and (3) "Music knowledge evaluation test" (in conjunction with the "contradictory statements - stances" questionnaire) before and after the implementation of the research.The findings support: (1) the contribution of the creative - intercultural music education program (experimental group) in cultivating "communication-exchange" skills (as an essential element indicating recognition stances of the cultural differences at school), in contrast to what can was observed at the control group, the members of which worked according to a conventional school music syllabus.(2) a higher level of music knowledge and “communication-exchange" skills for the same pupils of the experimental group, following the implementation of the research plan, in contrast with the level observed before.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, «επικοινωνία - ανταλλαγή», αναγνώριση πολιτισμικής ετερότητας
Notes:
Περιέχει σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφίες