Οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ απέναντι στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) : στάσεις και προοπτικές

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2007, pages 191-211

Issue:
Pages:
191-211
Author:
Abstract:
Today's Information Society the acquisition of knowledge, its transmission, the right approach and its exploitation play the most important role. The effective integration of Information and Communication Technologies (ICT) in the educational process is not a simple matter. New possibilities for teaching and learning are created and new learning environments are emerging with ICT use. Today, many programs about the incorporation of ICT in the education run as well as corresponding researches for the comprehension of this incorporation. With base a suitable structured questionnaire this case study tries to investigate the attitudes of students of A.S.P.E.T.E. (School of Pedagogical and Technological Education) which are the future teachers, in the use of ICT.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
στάσεις, ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί, ΑΣΠΑΙΤΕ, παιδαγωγική κατάρτιση
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία