Η δημιουργικότητα και η μέτρησή της στην προσχολική ηλικία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 53-60

Issue:
Pages:
53-60
Author:
Abstract:
Creativity is one of the abilities which is developed and exercised in early years. Important elements of creativity can be manifested in the language and the imaginative play of preschoolers. As this is one of the peak periods during which creativity can be cultivated, we need reliable and valid instruments to assess creativity. Children of this age mainly express their thought through kinesthetic mode. The Torrance test Thinking Creatively in Action and Movement (TCAM) designed to measure creativity of children ages 3 to 8 yr. through kinesthetic responses and yields separate scores for fluency, originality, imagination and total creativity. The TCAM was used for the first time in Greece during our research on the relation between sensitization of senses and creativity, in 1997.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Δημιουργικότητα, προσχολική ηλικία, αξιολόγηση της δημιουργικότητας, αποκλίνουσα σκέψη, ευχέρεια, φαντασία, πρωτοτυπία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία