Οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στους μαθητές

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 61-66

Issue:
Pages:
61-66
Author:
Abstract:
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση των ψυχολογικών επιπτώσεων της αξιολόγησης στους μαθητές (ειδικά δε στους μαθητές του δημοτικού σχολείου), με βάση τη βιβλιογραφία. Γίνεται προσπάθεια να διεξαχθεί η συζήτηση για τις συνέπειες της αξιολόγησης κάτω από ένα πρίσμα που δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγοντα και των επικοινωνιακών ανταλλαγών μεταξύ οικογένειας, εκπαιδευτικού και μαθητή. Σε αυτή τη λογική, κεντρικά σημεία της εργασίας αποτελούν, από τη μια πλευρά οι οικογενειακές αξιολογικές «προγνώσεις» για τις ικανότητες και το μέλλον του μαθητή, ενώ από την άλλη, οι προσωπικές εκτιμήσεις - αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού και οι προβολές που ο ίδιος κάνει στο πλαίσιο της σχέσης του με κάθε μαθητή.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αξιολόγηση μαθητών, ψυχολογικές επιπτώσεις, οικογένεια, εκπαιδευτικός, μαθητής
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία